Inclusion Institute

Uluslararası Sümul Dernegi


Herkes dahil olduğunda, herkes kazanır!

Herkesi dâhil etmediğimizde eksik kalırız!

Kapsayıcılık herkes için daha iyi bir dünya oluşturmaktır.

Hakkımızda

Kapsayıcılık hepimizle ilgilidir! Kapsayıcılık; yeteneklerimizi nasıl paylaşabildiğimiz ile ilgilidir. Çeşitliliğe büyük değer verir ve toplumu inşa eder.
Kapsayıcılık; dolu bir hayat için dünyayı hepimiz için tek bir sınıf haline getirir. Kapsayıcılık; hayatı dolu dolu ve birlikte yaşamayı öğrenmektir.
Uluslararası Şümul Derneği; vatandaşlar, eğitimciler, bireyler, kuruluşlar ve hepimiz içindir.
Uluslararası Şümul Derneği; dahil olma ile ilgili araçları, kaynakları oluşturur ve paylaşır böylece herkes hayatı dolu dolu yaşayabilir.
Uluslararası Şümul Derneği; İstanbul’da kurulan bir araştırma kuruluşudur.
Uluslararası Şümul Derneği; dezavantajları (sosyal, eğitsel, coğrafi, demografik) ve engelleri (fiziksel, duyusal, zihinsel) olan insanların, kadınların ve toplumdaki çeşitli grupların durumunu sosyal, kültürel ve eğitsel hayatın tüm alanlarında iyileştirmeyi amaçlar.
Uluslararası Şümul Derneği; ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim, sosyal beceri, tecrübe paylaşımı ve iyi uygulama bilgisi yoluyla dezavantajlı, engelli insanların, kadınların ve çeşitli grupların sosyal, eğitsel, teknolojik ve fiziksel çevreye uyum sağlamasını hedeflemektedir.
Uluslararası Şümul Derneği’nde; üyeler ve gönüllüler; hayatın tüm alanlarında dezavantajlı ve engelli bireyler, kadınlar ile toplumun farklı gruplarına eşit haklar ve tam dahil etme için mücadele ederler.
Uluslararası Şümul Derneği; dezavantajlı insanlar, aileleri ve yerel gruplar için eğitimler, çalıştaylar ve seminerler düzenler. Temsiliyet, şeffaflık, kapsayıcılık, sorumluluk, dahil ederek büyüme ve toplum, herkesi kapsayan çevrenin oluşturulması, dahil etmeyi geliştirmede eleştirel uygulamaları tartışma eğitim etkinliklerimizden birkaçıdır.

Uluslararası Şümul Derneği’nin ana bölümleri şunlardır:

  • Toplumsal kalkınma,
  • Kişisel ve mesleki gelişim,
  • Çocuklar ve gençler
  • Entegrasyon ve sosyal dahil etme
  • Araştırma faaliyetleri
  • Ulusal ve uluslararası işbirliği

Faaliyetlerimiz

Eğitimler
Dahil etmenin artıları ve eksileri
Tam kapsayıcı sınıf ortamı
İşyerinde kapsayıcılık: Destekli iş istihdam modeli nedir?
Özel eğitim öğrencileri: Dahil etmeye karşı gerçeklik
Gençleri sosyal dahil etme yöntemi olarak spor
Çalıştaylar
“Konuşabilir miyiz?” dizisi
Çözüm dairesi
“Yarı dolu, yarı boş” etkinliği
Dahil etme sürecini savunma
Birlikte daha iyiyiz
Seminerler
Anne-baba okulu ve fikir alışverişi
Kapsayıcılıktan arkadaşlığa
Çok kültürlü ve kapsayıcı eğitim
Dışlamaktan kapsamaya
Kaynaştırma eğitimi

Ortaklar

Interprojects – Bulgaristan
ASD Margherita Sports and Vita – İtalya
NARHU – Bulgaristan
PhoenixKM BVBA – Belçika
University of Agribusiness and Rural Development – Bulgaristan
Complutense University of Madrid – İspanya
Valoriza-te Cooperativa CRL – Portekiz
Municipality of Zlatograd – Bulgaristan
Institute TREND-PRIMA Maribor – Slovenya
E-Seniors – Fransa

İletişim

İletişim Bilgilerimiz

 

Yandaki iletişim formunu doldurarak bize 7/24 ulaşabilirsiniz.

 

Yayalar M. Ertugrul Gazi Cad. No:123/7 34909 Istanbul, TURKEY

info@inclusioninstitute.net